Татяна Христова

Татяна ХристоваДоц. д-р Татяна Христова е съдружник в “Сита Мениджмънт Консулт” ООД, автор на е-книги и методически консултант по създаване на обучителни програми.

Татяна Христова специализира в сферата на:

  1. Управление на човешките ресурси;
  2. Управление на хора и екипи;
  3. Бизнес комуникации.

Татяна Христова е известна с активната си работа за популяризиране на теорията и добрата практика на управление на човешките ресурси. През 1997 г. издателство “Princeps” издава в голям тираж нейната книга “Мениджмънт на човешките ресурси” с примери от чужди и български организации. Книгата е посрещната с огромен читателски интерес и я утвърждава като един от водещите експерти в сферата на управлението на човешките ресурси в страната.

Освен това, Татяна Христова е позната на деловата аудитория в България и като съосновател на популярния образователен сайт Нова Визия, който има над 500 000 посещения годишно.

Татяна Христова е доцент, доктор на науките, дългогодишен преподавател в Икономически университет – Варна. Над 20 години е водещ на обучения и семинари, в т.ч. и индивидуални обучителни програми.

Татяна Христова е с икономическо образование в областта на международния туризъм и е първата в България, която получава научна степен “Доктор по икономика” в тема за развитието на човешките ресурси в туристическата индустрия през 1975 г. Специализира в областта на социалната психология в университети във Франция и в областта на управлението на човешките ресурси в университети във Великобритания. През 1996 г. става сертифициран треньор по “Мениджмънт” и “Мениджмънт на човешките ресурси” към Баварската Търговско Индустриална Камара – гр. Мюнхен.

Татяна Христова е автор на множество учебници и учебни помагала за управление на човешките ресурси, десетки доклади с изследвания в българската практика, учебни материали за голям брой вътрешнофирмени обучения. Съавтор е на книгата “Десетте златни правила за работа в екип” (изд. “Сиела”, 2006 г.), както и на няколко е-книги. Автор е на над 100 статии в областта на професионалното и личностното развитие. Има многобройни медийни участия.